Products

Super-Cut Lister Bandage Scissor

Categories | KMedic Super-Cut Scissors | Super-Cut Lister Bandage Scissor 
Super-Cut Lister Bandage Scissor
Super-Cut Lister Bandage Scissor

Product Code: KM35210  
5.5"
Price: $98.65 Per EA
Qty. EA
Super-Cut Lister Bandage Scissor
Super-Cut Lister Bandage Scissor

Product Code: KM35212  
7.25"
Price: $112.70 Per EA
Qty. EA
Super-Cut Lister Bandage Scissor
Super-Cut Lister Bandage Scissor

Product Code: KM35214  
8.0"
One Large Finger Ring
Price: $144.00 Per EA
Qty. EA